Kies uit de volgende onderwerpen

Belasting / Cijfers
Notariskrant
Brochures
Links

Belasting / cijfers

 

8.9476.0358arief

Partners en kinderen: tot € 138.642 10%; daarboven 20%

Kleinkinderen: tot € 130.642 18%; daarboven 36%

Overig: tot € 138.642 30%; daarboven 40%

 

Vrijstellingen schenkbelasting (belastingjaar 2023)
Verkrijger Vrijstelling Bijzonderheden
Schenking door ouders aan kinderen € 6.035 Per kalenderjaar
€ 28.947

Eenmalig, indien leeftijd kind tussen 18 en 40 jaar (NB van deze eenmalig vrijgestelde schenking moet aangifte worden gedaan!). 

 

Anderen (ook echtgenoot) € 2.418 Per 12 maanden.
Algemeen nut beogende instelling en Sociaal belang behartigende instelling volledig vrij

 

 

Vrijstellingen erfbelasting (belastingjaar 2021)
Verkrijger Vrijstelling Bijzonderheden
Langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend €723.526* Met een notariële samenlevingsovereenkomst geldt deze vrijstelling voor samenwoners al na zes maanden!
(klein)kind € 22.918
ziek / gehandicapt kind € 68.740
Ouders € 54.270
Andere verkrijgers € 2.418

 

* De waarde van pensioenen, lijfrenten en periodieke uitkeringen bij overlijden worden voor de helft van de vrijstelling afgetrokken. Bij partners resteert tenminste een vrijstelling van € 186.915